Zespół Szkół nr 49
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespoł Szkół nr 49 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

  Drukuj
 

W Zespole Szkół nr 49 w Warszawie działa Samorząd Uczniowski.


Organem przedstawicielskim młodzieży szkolnej jest Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i inni członkowie.

Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych spraw uczniów.

Samorząd ma prawo do:

- zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

- jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

- organizacji życia szkoły, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

- redagowania i wydawania gazety szkolnej,

- organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunem samorządu i dyrekcji.

 

Zasady i tryb działania Samorządu Uczniowskiego określone są w Statucie Zespołu Szkół nr 49 w Warszawie.

 

Szczegóły pracy Samorządu Uczniowskiego zawiera jego Regulamin.

 
 
Wprowadził BZMW/amomot 13-01-2013
Aktualizujący bzmw/ext.amomot 27-09-2017
Zatwierdzający bzmw/ext.ukrajewska 27-09-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-09-2017
Liczba odwiedzin: 637
Rejestr zmian