Zespół Szkół nr 49
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespoł Szkół nr 49 > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 

Szkoła jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej.

 

Szczególna forma prawna: 29 - gminne samorządowe jednostki organizacyjne.

 

Zespół Szkół nr 49 w Warszawie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 1. Aktu Założycielskiego: Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr 751/XXIV/02 z dnia 20.09.2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 49.
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 4. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 5. Statutu,
 6. Zarządzeń Kuratora,
 7. Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 8. Rocznego Program Rozwoju Szkoły,
 9. Pięcioletniego Program Rozwoju Szkoły,
 10. Programu Wychowawczego Szkoły,
 11. Programu Profilaktycznego Szkoły,
 12. Szkolnego Systemu Oceniania,
 13. Rocznego Planu Doskonalenia Nauczycieli,
 14. Wieloletniego Planu Doskonalenia Nauczycieli,
 15. Planu Pracy Samorządów Uczniowskich,
 16. Regulaminów:
  1. Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 49 w Warszawie,
  2. Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 49 w Warszawie,
  3. Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
  4. Regulaminu biblioteki szkolnej,
  5. Regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe,
  6. Regulaminu rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 370 w  Zespole Szkół nr 49 w Warszawie,
  7. Regulaminu rekrutacji do LX Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Górskiego przy  Zespołu Szkół nr 49 w Warszawie.

Organem prowadzącym Zespół Szkół nr 49 jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 

Na czele szkoły stoi Dyrektor.

 

pełna wersja statutu Zespołu Szkół Nr-49 w wersji pdf

 

 

 
 
Wprowadził BZMW/amomot 13-01-2013
Aktualizujący Kośmider Łukasz (ZS nr 49) 06-11-2020
Zatwierdzający Krajewska Urszula (ZS nr 49) 06-11-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-11-2020
Liczba odwiedzin: 1881
Rejestr zmian