Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ogłoszenia i informacje

Zapytanie Ofertowe z dnia 09-02-2021
Warszawa, 09.02.2021r. ZAPYTANIE OFERTOWE I.                     Nazwa i zakres zamawiającego. Zespół Szkół nr 49 w Warszawie Ul. Tołstoja 2 01-910 Warszawa II. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-02-2021
Postępowanie nr 1/2013/2014
ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Szkół nr 49 01-910 Warszawa ul. Tołstoja 2   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA            Postępowanie nr 1/2013/2014     o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-11-2014

1


Wersja standardowa