Zespół Szkół nr 49
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespoł Szkół nr 49 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespół Szkół nr 49

Zespół Szkół Nr 49 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej [nazwa jednostki/osoby prawnej].

 • Data publikacji strony internetowej: 03-01-2013
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23-09-2013

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Kośmider, it@gorski.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 8359558. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

do naszej siedziby można dotrzeć:

    metrem:
        Stacja Wawrzyszew – wyjście w kierunku stacji Młociny, przejście pieszo około 550 m;
        Stacja Młociny – wyjście w kierunku stacji Wawrzyszew, przejście pieszo około 800 m;
    tramwajem:
        11 – przystanek: Cm. Wawrzyszewski, przejście pieszo około 500 m;
        11 – przystanek: Aspekt, przejście pieszo około 600 m;
        33 – przystanek: Cm. Wawrzyszewski, przejście pieszo około 500 m;
        33 – przystanek: Aspekt, przejście pieszo około 600 m.

 

    autobusem:
        110 – przystanek: Cm. Wawrzyszewski, przejście pieszo około 500 m;
        114 – przystanek: Tołstoja, przejście pieszo około 300 m;
        116 – przystanek: Cm. Wawrzyszewski, przejście pieszo około 500 m;
        121 – przystanek: Tołstoja, przejście pieszo około 300 m;
        156 – przystanek: Metro Wawrzyszew, przejście pieszo około 500 m;
        184 – przystanek: Metro Wawrzyszew, przejście pieszo około 500 m;
        203 – przystanek: Tołstoja, przejście pieszo około 300 m;
        303 – przystanek: Metro Wawrzyszew, przejście pieszo około 500 m;
        701 – przystanek: Tołstoja, przejście pieszo około 300 m;
        708 – przystanek: Tołstoja, przejście pieszo około 300 m;
        712 – przystanek: Tołstoja, przejście pieszo około 300 m;

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Są dwa wejścia do budynku. Wejścia są oznakowane, znajdują się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Szekspira - są wyposażone w podwójne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, szerokość powyżej 90 cm, do wejść prowadzą schody. Obok znajduje się osobne wejście dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia 90 cm), do wejścia prowadzi podjazd dla wózków, podjazd wyłącznie do poziomu parteru. Przejście do korytarza szkoły jest przez wiatrołap. Przy wejściu znajduje się portiernia, pracownicy udzielają informacji. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego.

Korytarze na parterze prowadzące do w.c. nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się wielu osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

W lokalu nie ma wind.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta znajduje się na parterze budynku, dojście do toalety przez korytarz j.w.. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada jednak drzwi o szerokości powyżej 90 cm. i przestrzeń manewrową. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia, umywalka po lewej stronie.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

 

 
 
Wprowadził Kośmider Łukasz (ZS nr 49) 23-09-2020
Aktualizujący Kośmider Łukasz (ZS nr 49) 24-09-2020
Zatwierdzający Krajewska Urszula (ZS nr 49) 29-09-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-09-2020
Liczba odwiedzin: 80
Rejestr zmian